آب

آب در یک رویا نماد ذهن subliminal خود را. بسیاری از مغز از آب ساخته شده است، بنابراین این یکی از مهم ترین چیزهایی است که ما باید برای زندگی استفاده کنید. رویایی که در آن آب را می بینید به عنوان نماد رشد معنوی، انرژی، سرزندگی و حکمت شناخته شده است. بسیاری از توضیحات مختلف در مورد آب و اهمیت آن برای ما وجود دارد, بسته به شرایط رویا. اگر آب در حال جوش بود، پس پرخاشگری و خشم است که در رویاپرداز یافت می شود به نظر می رسد. از سوی دیگر، آب جوش می تواند نشان دهنده احساسات است که در حال منفجر شدن است. اگر آب هیچ حرکت نمی کند، پس چنین رویایی در مورد آرامش و آرامش ذهن رویاپرداز اعلام می کند. اگر آب در یک رویا ناپاک و کثیف است ، سپس آن را به معنای جنبه های منفی از تفکر خود را. شاید شما در حالت ذهن خود را که اجازه نمی دهد شما آزاد و خلاق هستید. آب گل آلود نیز می تواند اشاره کند که احاطه شما در حال حاضر, که در آن شما باید برای مقابله با بسیاری از افراد منفی. اگر کسی شما را به آب کثیف فشار, سپس به این معنی است که شما خود را در وضعیت بسیار شرم آور و ناخوشایند پیدا کنید, که به شما بستگی ندارد. اگر شما می شنوید که آب در حال اجرا, سپس آن را نشان می دهد که ارتفاعات معنوی است که از طریق تفکر مثبت خود را برسد. رویاپرداز که بر روی آب راه می رفت قادر به مدیریت احساسات و افکار خود است، بنابراین همه چیز آرام و تحت کنترل است.