آب

رویای آب است که نماد منفی گرایی و یا عدم قطعیت شما مواجه هستند. این یک وضعیت غیر قابل پیش بینی است. آب همچنین می تواند نمایندگی از یک حالت عاطفی منفی به عنوان ترس و یا بد نیت. احساسات و افکار منفی ناخودآگاه ما. منفی از موقعیت هایی که عدم قطعیت، ناشناخته، موانع، و یا تغییرات ناخواسته را به ارمغان می آورد. مثبت, آب می تواند نماد تجدید و بازسازی با نماد مانند حمام کردن, آب آشامیدنی و یا آب بطری. رویا در مورد آب های آرام روشن نماد آرامش ذهن است. شما تا به حال با یک مشکل عاطفی و یا مشکل مواجه شده است. شما همچنین می توانید بسیار راحت, توجه به یک مشکل در تمام زمان. رویای آب کثیف نماد موقعیت های منفی و یا عدم قطعیت است که باید نگران تمام وقت و یا نیاز به شما همیشه برای مراقبت. آب آشامیدنی کثیف ممکن است منعکس کننده یک روش جوان سازی است که به خطر افتاده است و یا خراب شده است. احساس این شانس برای بهبود شده است دور از شما گرفته شده است. رویای زیر آب نماد بیداری موقعیت های زندگی که در آن شما احساس می کنید غرق از یک مشکل و یا احساسات منفی است. شما می توانید در سر خود را در یک وضعیت و غرق احساسات خود را. رویای آب گرم یا جوش نماد بی قراری عاطفی و یا الگوهای فکر منفی بسیار فعال است. شما ترس، خواسته، گناه و یا برخی دیگر از الگوی تفکر منفی است که نامتوازن و یا بیش از حد. همچنین می تواند نمایندگی از نیت بد شما را برای کسی که عصبانی است. رویا در مورد آب سرد نماد افکار ناخودآگاه مثبت, احساسات و یا عادات. چیزهایی که مثبت است که شما نمی دانید و یا نگران نباشید. قطره آب ممکن است یک وضعیت مشکل است که به آرامی شروع به سطح منعکس. رویای راه رفتن بر روی آب نماد کنترل کل بر احساسات خود و یا یک وضعیت منفی است. یک شناسه در یک مشکل دارد یا به مشکل اهمیت نمی دهد یک مشکل است. رویای قادر به وارد شدن به بدن آب ممکن است احساسات خود را از نگه داشته شدن به عقب و یا قادر به مواجه شدن با یک مشکل و یا چالش شما قصد مواجه شدن با منعکس کننده. منفی, ممکن است نشانه ای است که شما می خواهید برای انتخاب یک گزینه خطرناک, اما من احساس می کنم چیزی و یا کسی که شما را نگه دارید. رویای در مورد آب سرریز نماد عدم قطعیت احساسات به عنوان یک وضعیت می شود از دست. ترس، استرس و یا سرخوردگی شروع به تبدیل شدن به بیش از حد به دستکاری. بدن های مختلف آب نشان دهنده اشکال مختلف منفی گرایی در زندگی ما است که ما باید با آن مواجه.