آب مقدس

رویای آب مقدس نماد افکار، عادات و یا موقعیت های زندگی است که کاملا رستگاری، کاملا مثبت، و یا به طور کامل شما را از مشکلات و موقعیت های منفی خلاص. یک عمل یا کیفیت رستگاری غیر قابل تردید است. منفی, آب مقدس می تواند بسیاری از ایمان منعکس کننده است که چیزی فورا مشکلات خود را رفع. رویای آب مقدس است که شما اعتماد نماد سوء ظن خود را در مورد وعده ها و یا اظهارات در مورد چیزی است که یک راه حل کامل است، و یا که کاملا رستگاری است. مثال: یک زن عمیقا مذهبی خواب می بیند که نمی تواند از آب مقدس برای بهبود خود استفاده کند. در زندگی واقعی، او با مشکلات جدی خانوادگی مواجه بود، با احتمال اینکه فرزندانش از او گرفته شوند. او احساس کرد که خدا او را نادیده گرفتن دعا برای دردسر خود را به طوری که او را ترک کند.