چتر دریایی

رویای در مورد مدوسا نماد خصومت پنهان و یا موقعیت های زیبا است که تحت الشعاع یک واقعیت خشن است. چتر دریایی منعکس کننده مسائل است که شیفتگی, اما باعث شما بسیاری از درد زمانی که شما بیش از حد به آنها نزدیک. چتر دریایی می تواند یک فرد جالب و یا وضعیت است که شما را خجالت زده, شما را می ترسد و یا احساسات خود را صدمه می زند زمانی که شما به آنها نزدیک. چتر دریایی نیز می تواند نمایندگی از رد. چتر دریایی نشان دهنده احساس بی کفایتی، عدم قطعیت، و عدم اعتماد به نفس است. ممکن است برخی از وضعیت که در آن شما قادر به اظهار خودتان وجود دارد. در زندگی واقعی، او با مشکل برنامه ریزی عروسی خود را، چرا که هر کسی که می دانست که او در یک ایالت دیگر زندگی می کنند. چتر دریایی نشان دهنده ایده زیبا از ازدواج همراه با تحقق دردناک است که هیچ کس به اندازه کافی برای کمک به برنامه خود را آن را مراقبت.