تیز کردن

برای تیز کردن یک شی هنگامی که شما در حال رویاپردازی, آن را می توان به عنوان نیاز به انعطاف پذیری ذهن رویاپرداز تفسیر. تیزی چیزی در رویا مانند تیز کردن ذهن در زندگی است. این بدان معنی است که شما نیاز به بهتر در آنچه شما انجام می دهند و یا فکر می کنم. متناوبا, رویای در مورد ویرایش نشان دهنده عدم کیفیت رویاپرداز برای انطباق با درخواست های دیگران. شايد حتي يکم خودخواه باشي شما باید تصویر کلی از رویای خود را در نظر بگیرند. من فکر می کنم آن را برای شما و دیگران بهتر از فقط فکر کردن در مورد نیازهای خود را.