ایدز

رویای داشتن ALDS و یا بیماری های مقاربتی نماد افکار و احساسات مرتبط با انتخاب ها و یا اشتباهات است که پر از غم و اندوه قدرتمند است. شما ممکن است احساس می کنید برای همیشه آلوده, خراب, و یا به خطر افتاده. ایدز یا بیماری های مقاربتی نیز می تواند پشیمانی از نمادهای مرتبط و یا نگرانی در مورد شرکای جنسی شما یک بار بود. شما ممکن است احساس کثیف، و یا نقض. مثال: یک مرد جوان رویاهای تکراری از داشتن ایدز داشت. در زندگی واقعی او از دست دادن بکارت خود را به کسی که او در مورد هیچ اهمیتی ندارد پشیمان شد. مثال 2: مردی رویای کسی را داشت که مبتلا به ایدز بود. در زندگی واقعی او مواجه از دست دادن مالی کل پس از نشنیده مشاوره او داده شد.