برش

هنگامی که شما در حال خواب, خواب و دیدن یک دید است که شما یک برش, ممکن است نشان می دهد که شما در حال رها کردن و یا به مین. متناوبا, آن را به تمایلات جنسی زن و نگرش زن نسبت به رابطه جنسی اشاره. به طور خاص ، اگر کاهش در پاها ، سپس آن را نماد عدم تعادل است. تو از دفاع از خودت ناتواني اگر شما در خواب و در رویا ، شما را دیدم که شما در حال برش خودتان ، نشان می دهد که شما با برخی از آشفتگی قریب به اتفاق و یا مشکلات در زندگی بیداری خود را مواجه هستند. شما در حال تلاش برای قطع خود را از درد غیر قابل تحمل است که رخ می دهد.