آلبوم عکس

رویای در مورد یک آلبوم عکس نماد دلتنگی و یا به یاد آوردن چیزی از گذشته خود را. فکر کردن در مورد چیزهایی که قبلا بود، آن را نیز می تواند نمایندگی از برداشت خود را در مورد یک وضعیت بزرگ و یا پیچیده است. مثال: یک مرد جوان رویای نگاه کردن به یک آلبوم عکس را داشت و من دوست دختر سابقش را می بینم که ازدواج می کند. او در کنار یک داماد بسیار خوشحال به نظر می رسید، که صورت او نمی تواند ببینید.