گوزن شمالی

رویای گوزن شمالی نماد مشکلات شما می خواهید به تنهایی باقی مانده است. نمی خواهم به چیزی در شما متوجه همه چیز. تبدیل شدن به وضوح خصمانه زمانی که مجبور به مقابله با یک مشکل شما بسیار حساس به. منفی, گوزن شمالی می تواند شلاق منعکس کردن و یا حمله به دیگران زمانی که آنها احساس خطر و یا گوشه. عدم رویارویی، تا زمانی که چیزی شروع به تنگ شدن یا بسیار شخصی شدن می کند. مثال: مردی رویای دیدن گوزن شمالی را داشت. در زندگی واقعی او به حال یک بیماری است که باعث ریزش مو, که برای آن او کلاه پوشیدن. او در مورد آن بسیار مطمئن نیست و تبدیل شدن به بسیار خصومت با کسی که می خواست او را به کلاه خود را.