الکل

هنگامی که شما رویای الکل, اما در مقدار کمی, آن را نشان می دهد شما رفتن در مسیر درست, رسیدن به سرنوشت خود را در حالی که احساس برآورده شده است که شما موفق به رسیدن به آنها. این بدان معنی است که شما در حال مدیریت مشکلات بنابراین آنها باید مدیریت و t به این معنی است که شما انجام آنچه شما موفق و لذت بخش خواهد بود. اگر شما رویای نوشیدن الکل در مقدار زیادی, آن را نشان می دهد سرخوردگی و pithiness که شما رنج می برند. این نشان می دهد که ترس خود را از مردم، پیدا کردن برای کسی که شما واقعا هستند، و در حالی که شما نوشیدن الکل باعث می شود شما مشکلات خود را فراموش کرده ام، اما این بدان معنی نیست که آنها حل شده است. آنچه شما نیاز به انجام این است که مطمئن شوید که شما بیش از حد با الکل افراط نیست.