محروم، بد بو، خسته

هنگامی که شما یک چهره بد چهره در یک رویا را ببینید, سپس آن را نشان می دهد خستگی رنج می برد. شاید برخی از وضعیت و یا فرد در زندگی شما است که طول می کشد تمام انرژی شما وجود دارد. اگر شما کسی است که چهره بد چهره, سپس چنین رویایی به شما پیشنهاد می کند به مراقبت از شما, سلامت, چرا که برخی از بیماری شما رخ می دهد.