سخت، سفت و سخت، محکم

اگر شما یک رویا، سپس شما می توانید استرس و شدت شما رنج می برند نشان می دهد. شما احتمالا احساس می کنید که شما در برخی از نقطه قربانی, بنابراین شما می ترسید برای انجام کاری و در عوض, شما می خواهید به سخت.