آب نبات پنبه

رویای آب نبات پنبه نماد نگرانی کل با چگونه فوق العاده، سرگرم کننده، و یا چیزی لذت بخش است. نه فکر کردن در مورد هر چیزی به جز چقدر خوب است به احساس خوب است. نمی خواهم متوقف شود، با اشاره به احساس خوب است. منفی, آب نبات پنبه می تواند حساسیت خود را در مورد از دست دادن چیزی است که احساس خوب منعکس.