پلیر

رویاپردازی و دیدن یک جفت پلیر به عنوان توصیه ذهن ناخودآگاه به شما برای در نظر گرفتن که ممکن است نیاز به رسم تمام جزئیات یک وضعیت قبل از تصمیم گیری در مورد آن تفسیر شده است. متناوبا, شما ممکن است نیاز به خلاص شدن از شر چیزی از زندگی خود را. و آن را از سر راه بیرون بکشد.