A (نامه)

حرف A، در یک رویا نماد برتری، سلطه و رهبری است. همه چيز رو براي قدرتمند بودن انجام ميدم