تسکین یافته

رویای احساس تسکین ممکن است منعکس کننده مشکلات زندگی بیدار است که کاهش یافته و یا کاهش یافته است. ترس یا اضطراب ممکن است گذشته است. وضعیت بد ممکن است راه شما آن را انتظار می رود نبوده است. منفی, تسکین در یک رویا می تواند نشانه ای است که شما بیش از حد در مورد اخبار خوب نگران. به دنبال دلایلی برای باور است که همه چیز به پایان خواهد رسید همه خوب بدون پرداختن به مشکل واقعی. شما ممکن است نیاز به دقت بیشتر در مورد چگونگی ارزیابی یک وضعیت و یا تصمیم گیری های خود را. مثال: مردی رویای تجربه تسکین از افسردگی را داشت. سپس یک نفر به او گفت که او قرار نیست به نگرانی دیگر، و سپس او احساس تسکین. در زندگی، او بزرگ شده بود به انتظار واقعیت است که او مجبور به بیدار شدن به دور از اخبار خود را در خانه و سپس تجربه کرد که باور خود را معکوس است که حرکت قطعیت است.