هرز

برای رویای هرز نماد موقعیت است که احساس منفی و یا آزار دهنده نیاز به نگه داشتن آنها را توجه. شرایطی که احساس نمی کنند هیچ اهمیت و یا ارزش رستگاری در همه. چیزی که نمی خواهید با آن درگیر شوید، یا اینکه به آن اعتقاد دارید، بیش از حد منفی است که نگران آن باشید. هرز همچنین می تواند نمایندگی از توسعه در حال رشد در زندگی شما است که کاملا ناخوشایند و یا غیر جالب است. رویای کشیدن هرز نماد موقعیت های منفی و یا آزار است که شما در نهایت انجام کاری در مورد. شما دوست ندارم متوجه شوید که چگونه چیزی منفی است و در نهایت در تلاش برای مقابله با آن. مثال: مردی رویای پنهان شدن در یک وصله از هرز را داشت. در بیدار شدن از خواب زندگی او در تلاش برای جلوگیری از رفتن به دادگاه با دولت، وانمود او نیز ورشکسته به آنها علاقه مند به تعقیب او.