خار

رویای خار نماد درد و یا رنج برای چیزی است که به شما علاقه مند است. قربانی کردن خود را برای عشق و یا ~مثبت گرایی~. صدمه دیده برای یک علت خوب، و یا چیزی مهم تر از خودتان. خار همچنین می تواند نمایندگی از دفاع است که قرار داده می شود تا برای دفاع از عدالت، عشق و یا چیزی زیبا است.