هدف

رویای در مورد تیراندازی یک هدف نماد تمرکز خود را بر روی یک هدف و یا هدف است که شما ~هدف برای.~ مقصد نیز می تواند نمایندگی از ندای فرصت، فرصت، و یا قضاوت باشد. آرزویی برای اتفاقی که بیفتد. متناوبا, تیراندازی یک هدف می تواند چیزی منفی در زندگی خود را نشان می دهد که شما در حال تلاش برای حذف. رویای در مورد فقدان سرنوشت نماد یک فرصت از دست رفته و یا فرصت. همچنین می تواند نمایندگی از کمبود منابع، آماده سازی و یا قدرت اراده مورد نیاز برای رسیدن به یک هدف است. رویای در مورد ضربه هدف نماد موفقیت و یا پیشرفت. هدف رسیده است ، و یا یک مشکل حل شده است. تو چيزي که ميخواستي رو گرفتي رویای هدف بودن نماد احساسات قربانی بودن یا مجرد بودن است.