سپیده دم، سپیده دم

اگر شما یک سپیده دم را در یک رویا دیدید، پس چنین رویایی نماد تولد دوباره، زندگی، انرژی و حکمت جدید است. در این مرحله از زندگی شما، شما یک مرحله جدید است که فرد عاقلانه تر و بهتر داشته باشد.