هاپسکاچ

رویای در مورد بازی زرد به دنبال نماد نگرش رقابتی، متمرکز بر ساخت چیزی نگاه آسان است. چه کسی ممکن است مانند یک چالش کمتر شرم آور به نظر می رسد؟ تلاش برای اثبات این که هیچ کس به خوبی و یا با تجربه به عنوان شما در هر چیزی هستند. منفی, زرد می تواند منعکس کننده نمایشگاه فکر چیزی بسیار آسان است.