تلخ

مزه رویای چیزی تلخ، پیش بینی در مورد وضعیت فعلی ذهن شما. برخی از شرایط در این نقطه در زندگی شما وجود دارد که شما پیدا کردن دشوار به تحمل. تلخی یکی از حساس ترین طعم دهنده ها است که بسیار ناخوشایند و تیز احساس می شود. اگر رویاپرداز طعم چیزی را دوست داشت که تلخ است، پس تلخی به معنای سلامتی خوب است. متناوبا, رویا می تواند احساس گناه را نشان می دهد. ذهن زیرین شما روح رنج شما را پیش بینی می کند.