آهن (فلز)

رویای فلز آهن نماد قدرت، استقامت و قدرت اراده است. قاطعیت، کشش، سختی. محکم ايستاده يا قوي ميمونه به راحتی تحمل درد, فشار و یا مشکلات. وضعیت بی دریغ. منفی، احساسات، کلمات خشن و یا موقعیت های بد نورد از شما، به عنوان اگر آنها مهم نیست. متناوبا, آهن ممکن است احساسات قوی تر از فرد دیگر منعکس کننده.