آمبولانس

رویای در مورد آمبولانس نماد تصمیم گیری فوری، و یا انجام هر کاری برای حل یک مشکل است. آمبولانس نشان دهنده یک بحران عاطفی یا موقعیتی، یا مشکلی است که نیاز به پاسخ سریع دارد.