بادام

اگر شما رویای بادام, آن را به معنای یک زندگی غنی و پایدار, پس از ناامیدی که آمده اند به رنج می برند. این زمانی خواهد بود که شما آرام خواهد شد و تمام احساسات منفی آزاد خواهد شد. شاید شما باید در مورد گرفتن استراحت فکر می کنم و احساس مانند تعطیلات. هنگامی که شما خودتان را در رویای خوردن بادام تازه نشان دهنده وضعیت مالی بهتر و غنی تر است. اگر شما رویای دیدن بادام در حال رشد بر روی درخت نماد رحمت، شانس و زندگی سالم است. به خاطر داشته باشید، که بادام نشان دهنده ازدواج شاد نیز هست.