باز کردن

اگر شما رویای چیزی که شما در حال باز کردن، پس از آن به این معنی است که چیزی در زندگی شما وجود دارد که کاملا جدید و ناشناخته است. تو آزمايشات جديد رو ترک کردي اگر شما چیزی را در یک رویا باز, رویا تا خفته نشان می دهد که چگونه خفته شما شد.