نمونه ها

رویاپردازی و دیدن انواع نمونه های محصول به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به این معنی است که فرصت شده اند ضربه زدن در درب خود را بارها و بارها.