کوتوله

برای دیدن یک اسم در رویای خود را نشان می دهد که شما به خوبی با وضعیت خود را تاسیس شده است. علاوه بر این، رویای غیر آدو نشان دهنده توانایی آنها برای ارتباط با طبیعت و زمین است. متناوبا, اسم می تواند به معنای جنبه ای از شخصیت خود را که به طور کامل تکامل یافته است و یا سرکوب شده است. شما ممکن است احساس پست تر و یا ناچیز. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا معانی ترول را بخوانید.