مرطوب کننده

برای استفاده و یا درخواست مرطوب کننده, هنگامی که شما در حال خواب, نشانه کنجکاو از رویای خود را. این علامت نشان می دهد که شخصیت شما در حال به تصویر کشیدن دیگران است. آن را نیز نمادی از تجدید است. شما یک دیدگاه جدید در مورد زندگی.