راه رفتن

رویای راه رفتن نماد پیشرفت آهسته و ثابت در یک وضعیت زندگی است. مقصد و محیط اطراف را برای معنای اضافی در نظر بگیرید. رویای راه رفتن در پیاده رو نشان دهنده اعتماد به نفس خود را و پیشرفت ادامه. شما ~دانستن~ چگونه به با چیزی. به رویای که شما باید مشکلات راه رفتن نماد مشکلات ثابت است که تاخیر و یا نگه داشتن شما را به عقب. همچنین می تواند نمایندگی از آزار و اذیت و یا مانع است که حواس پرت است. همچنین می تواند نمایندگی از ناامن است که همچنان به نظر می رسد. خواب است که شما در حال راه رفتن در هوا نماد شما گرفتن زمان خود را با موفقیت و دستاورد. نگرش بی خیال به عنوان شما در سرعت خود را به انجام هر آنچه شما می خواهید حرکت می کند. اعتماد به نفس و یا احساس شکست ناپذیر. رسیدن به اهداف با سهولت نسبی. رویای بیدار شدن در آب نماد پیشرفت مداوم و یا اعتماد به نفس خود را در مقابل عدم قطعیت و یا موقعیت های منفی است. شما نمی ترسد به تسلیم به یک مشکل در همه… و به آرامی در حال برخورد با آن در شرایط خود است. همچنین می تواند نمایندگی از زندگی آنقدر مثبت است که شما در مورد یک وضعیت منفی در همه مهم نیست. مثال: مردی رویای راه رفتن در پیاده رو را داشت. در زندگی واقعی، او در حال ساخت یک کسب و کار اینترنتی بود و در نهایت اولین تبلیغ کننده پرداخت خود را فرود آورد. طبقه منعکس کننده پیشرفت مداوم و اعتماد به نفس خود را از نظر مالی به عنوان او همچنان به ساخت کسب و کار کوچک خود را.