آندروگینوس

هنگامی که شما رویای کسی که آندروگی به این معنی است که شما در حال تلاش برای کنار هم قرار دادن دو چیز کاملا متفاوت است. ممکن است چیزی است که باید تغییر و یا یکپارچه وجود دارد, در غیر این صورت شما قادر به حرکت یکی و شک و تردید های بسیاری به عنوان یک نتیجه از قادر به حل این مشکل داشته باشد.