حلقه

رویا در مورد حلقه نماد تعهد است. تعهد به یک رابطه و یا یک شرکت جدید. بازتاب وفاداری خود را به آرمان ها، مسئولیت ها و یا اعتقادات خود را. متناوبا, حلقه نیز می تواند نمایندگی از تمایل خود را برای تعهد. رویای حلقه طلا نماد تعهد و یا وعده است که تضمین شده است. همچنین می تواند نمایندگی از تمایل خود را برای وفاداری، امنیت و یا پابری. رویای از دست دادن حلقه نماد احساسات در مورد تعهد از دست رفته و یا وعده شکسته است. مثال: زنی رویای دیدن مردی را داشت که دوست داشت حلقه عروسی بپوشد. در زندگی واقعی، او می خواست تعهد جدی به این مرد.