حلقه آلت تناسلی مرد

رویای در مورد cockring نماد منطقه ای از زندگی خود را که در آن شما قدرتمند، موثر و یا قادر هستند و انجام همه چیز شما می توانید به ماندن که راه. شما ممکن است یک مهارت، ترفند و یا چیزی است که به شما می دهد برای لذت بردن از و کاوش آن را به طوری که آن را پر از پتانسیل است.