بیهوشی

رویای بیهوشی نماد وضعیتی است که به کاهش شدت یک مشکل کمک می کند، یا عواقب رو به رو شدن را قابل تحمل تر می کند. همچنین می تواند نماد سازش و یا امتیاز است که کاهش بار و یا یک وضعیت ناخوشایند است که می تواند هیچ فرار وجود دارد. بیهوشی همچنین می تواند یک وضعیت در زندگی خود را نشان می دهد که شما به شدت در تلاش برای جلوگیری از. مثال: مردی رویای درخواست بیهوشی دکتر برای انگشت شکسته را داشت. در زندگی واقعی او با خرید او نمی تواند بازگشت ناراضی بود. او از فروشگاه درخواست تبادل نظر کرد تا این مشکل را حل کند. بیهوشی نشان دهنده کاهش احساسات از دست دادن, که او در زمان خرید احساس.