بیهوشی

اگر شما رویای بیهوشی نشانه ای است که شما با مشکلات شما مقابله نمی کند، اما در عوض آنها را کنار بگذارید. این رویا همچنین می تواند به شما بگوید که چیزی در زندگی شما وجود دارد که شما در حال تلاش برای فرار و ترس به مسئولیت. مطمئن شوید که شما را به تعهد برای چیزی است که باید انجام شود بدون تلاش برای جلوگیری از آن. شما باید بزرگ و درک چه مشکلات حل نمی کند اگر شما هیچ تلاشی را به آن قرار داده نیست.