انیمیشن

رویای در مورد تماشای انیمیشن نماد یک تجربه جدی یا طنز شما داشتن. احتمالا حتی بازتابی از اینکه چگونه غیر تهدید کننده شما درک یک وضعیت می شود.