حیوانات

رویاها با حیوانات نشان می دهد چندین توضیحات مختلف بسته به حیوان از رویای شما. گاهی اوقات آن را می تواند شما را از جنبه جنسی از شما یادآوری, گاهی اوقات وحشی گری و یا لطافت. حیوانات زندگی در طبیعت وحشی و بدون درمان, بنابراین, رویا می تواند این ویژگی ها را در شما نشان می دهد. شما باید از خود بپرسید که چه نوع از ویژگی های شما در حال تلاش برای تشخیص در یک رویا. شاید شما مسئولیت های بسیاری در زندگی خود را و شما می خواهید برای به دست آوردن آزادی بیشتر؟ یا شاید شما توسط موضوعات بسیار جدی در تمام مدت احاطه شده است، بنابراین شما می خواهید برای رفتن وحشی گاهی اوقات؟ مطمئن شوید که شما به رسمیت شناختن وضعیت در زندگی بیداری خود را. توجه به نوع حیوانی که در مورد آن خواب می دیدم. رویایی که در آن شما در حال صحبت کردن با حیوان نشان می دهد که حکمت است که در درون شما است. شما کسی که قادر به درک نامرئی ترین و ناشناخته ترین جنبه های دیگران است. در برخی از فرهنگ ها رویاپرداز که با حیوانات صحبت می کند قدرت های باشکوهی برای دستکاری یا تاثیر بر دیگران دارد. اگر شما محافظ حیوانات خاص در یک رویا، سپس آن را نشان می دهد توانایی خود را به تحمل انواع مردم بدون هیچ گونه تبعیض. حیواناتی که برای مقاصد پزشکی در یک رویا استفاده می شود نماد فداکاری شما نسبت به چیزی یا کسی ساخته شده است. شاید شما آن را همه خود را در هر موضوع است که تحت تاثیر قرار. حیواناتی که در حال مبارزه با شما می تواند روابط خود را با افراد دیگر و یا کمک و سردرگمی شما در هنگام تصمیم گیری خاص نشان می دهد. مطمئن شوید که کنترل خود را از دست ندهید، اهلی شوید و استفاده کنید حتی اگر شرایط بسیار نامساعد باشد. برای توضیح دقیق تر از رویای خود را، لطفا به معنای یک حیوان خاص با توضیحات و تفسیر کامل را ببینید.