دشمنی

رویای در مورد دشمنی نماد درگیری در بیداری موقعیت های زندگی است. فرد یا وضعیت ممکن است احساس خصومت یا خصومت به اهداف خود و یا رفاه. متناوبا, دشمنی می تواند مشکلات با مقابله با چیزی که شما ترس منعکس. شما همچنین می توانید احساس کیه، خشم، و یا حسادت پناه.