تولد

رویای در مورد تولد نماد حس بالایی از اولویت. تجربه بیداری زندگی است که شما را تحقیر و یا شما به یاد داشته باشید در مورد آنچه مهم ترین در زندگی شما است. نشانه ای که شما ممکن است مجبور به قربانی کردن سوالات کوچک و یا به تعویق انداختن چیزهایی که بسیار مهم نیست. رویای تولد اشاره به حس بالای اخلاق، مواجه با غرور خود را، و یا نیاز به مواجه با مشکلات شما اجتناب کرده اند. همچنین می تواند نمایندگی از نیاز به ~ری دادن چربی~ و یا خلاص شدن از زباله در زندگی شما. رویای در مورد سالگرد عروسی پدر و مادر خود را نماد یک وضعیت زندگی است که تقویت قضاوت از صداها. چیزی که باعث می شود شما انجام کار درست، صرف نظر از اینکه چگونه شما در مورد آن احساس.