فرشتگان

اگر شما رویای فرشتگان نشان دهنده در رفتگی در روح خود را. فرشتگان معمولا نشان دهنده خلوص، بی گناهی، و پاکاست. مطمئن شوید که شما شنیده اید که چه فرشتگان در تلاش برای گفتن به شما در رویای خود را, چگونه این می تواند اطلاع رسانی اصلی و کلید به زندگی شاد خود را و آنچه شما باید انجام دهید برای رسیدن به شادی. معنی دیگر از دیدن فرشتگان در رویای خود را ممکن است آنچه شما رفتار غیر مسئولانه بدون فکر کردن در مورد چیزهای مهم است. اگر شما خودتان را به عنوان یک فرشته به این معنی است که شما رفتار بسیار خوبی با مردم دیگر و این رویا نشان می دهد و همچنین چگونه شما در مورد آن احساس. دیدن فرشتگان همیشه نشانه خوبی است، به معنای جنبه های معنوی و مذهبی است، چقدر به خدا اعتقاد دارید، چقدر پاک و بی گناه هستید. اگر شما یک فرشته نگه داشتن کتیبه رویای بسیار مذهبی است. همه چیز که برای شما اتفاق می افتد در رنگ های مختلف ظاهر می شود، به عنوان شما می دانید که چگونه به عمل در هر دو راه.