سال نو

رویای سال جدید به معنای رفاه و امید است. این یک شروع تازه است. در سطح معنوی، آن را نشان می دهد روشنگری و یا درک جدید در بر داشت.