Yeti

رویای در مورد یک مرد برفی بد (yeti) نماد یک وضعیت زندگی مثبت است که شما را مرعوب. این ممکن است یک تغییر مثبت و یا تاثیر مثبت بیش از حد چشمگیر و یا ناگهانی برای شما منعکس. وضعیت مثبت است که دور از منطقه راحتی خود را و یا شما را می ترسند. منفی, یک مرد برفی نفرت انگیز می تواند یک وضعیت شما احساس می کنید به طرز تکان دهنده ای وحشتناک و یا نامتناسب ناعادلانه نشان می دهد. یک نفر یا وضعیت شما احساس می کنید قرار دادن شما را پایین زمانی که شما پایین. چیزی که باعث می شود یک وضعیت در حال حاضر دشوار بسیار دشوار تر است. متناوبا, یک مرد برفی ناپسند ممکن است نشان دهنده ترس وصف ناپذیر. تهدیدی که به نظر می رسد هرگز واقعا خود را آشکار. نشانه ای که ممکن است ایده خوبی برای در نهایت بلوف زدن کسی است.