آنتی بیوتیک ها

رویای در مورد آنتی بیوتیک نماد یک راه حل برای یک مشکل است که نیاز به تداوم و یا فداکاری. شما می دانید چیزی کمک می کند تا اگر آن را به طور منظم انجام می شود. شما می توانید آنچه شما در تلاش برای محافظت از خود را در برابر منفی گرایی داشته باشد. شما می توانید سعی کنید برای جلوگیری از یک مشکل با خارج شدن از کنترل.