قلاب

رویای در مورد قلاب نماد یک ایده یا مفهوم است که در حال استفاده برای جذب کسی است. ببینید چه اتفاقی می افتد اگر شما چیزی را امتحان کنید. تلاش برای جلب علاقه. متناوبا, ممکن است منعکس کننده شخص دیگری است که در تلاش برای گرفتن شما در یک ایده قلاب.