آپارتمان

هنگامی که شما رویای دیدن یک آپارتمان آن را به معنای وضعیت زندگی مادی خود را. هنگامی که شما یک آپارتمان بسیار بزرگ با مقدار زیادی از فضا را ببینید, به این معنی است که امکان گرفتن سود بیشتر از کسب و کار شما وجود دارد و یا وضعیت در زندگی شخصی خود را تبدیل خواهد شد بسیار بهتر از آن قبلا. این نشانه ای از زندگی شما بهتر و بهتر شدن هر روز است. نگران نباش، انگار مراقب باش، همه چيز درست ميشه.