سقط جنین

رویای سقط جنین نماد موقعیت های در حال توسعه در زندگی شما است که رد شده اند و یا رها شده است. تو يا يکي دييلي نظرت رو عوض کردي سقط جنین می تواند نشانه ای باشد که شما در مورد پیگیری یک مسیر جدید در زندگی خود را به دلیل ترس، فشار، درگیری های شخصی و یا تعهدات اخلاقی مردد است.