آپولو

هنگامی که شما رویای دیدن آپولو نماد افزایش است. آپولو خدای خورشید است و دلالت بر روشنگری و خوبی دارد.