شرط بندی (بازی، شرط بندی، بازی پول نقد)

خواب است که شما در حال ساخت یک شرط می تواند به عنوان یک نماد و یا خطر بزرگ تفسیر. شرط بندی بر روی رویا به این معنی است که عاقلانه نیست به یک خطر بزرگ در یک رابطه و یا وضعیت کار. آیا شما در حال گرفتن هر گونه خطر، که آن را نمی تواند چنین انتخاب عاقلانه؟ شاید شما باید ذهن منطقی خود را استفاده کنید و با احتیاط بیشتر ادامه.