آکواریوم

رویای در مورد آکواریوم نماد بی تفاوتی به چیزی که شما در زندگی خود را درک. مثبت, آن را منعکس توجه داشته باشید و یا آگاه باشید که چگونه مسائل تحت تاثیر قرار زندگی خود را با علاقه کمی به کاوش. متوجه شدن که چیزی اتفاق می افتد بدون نگرانی در مورد آن. منفی, ممکن است نشان دهنده عدم دخالت عاطفی با مشکلات شما متوجه است که شخص دیگری در حال تجربه. همچنین ممکن است نشان دهنده آگاه بودن از چگونه مسائل بر شما تاثیر می گذارد، اما مایل به پرداختن به آنها. ماهی قرمز یا سیاه و سفید در داخل آکواریوم اشاره به مشکلات شما در خودتان درک و انجام کمی در مورد. همچنین می تواند نمایندگی از عادات بد و یا الگوهای اندیشه منفی شما متوجه شما وارد شده است. بی تفاوتی نسبت به موقعیت ها یا عاداتی که بیش از حد، ترسناک یا گمراه کننده هستند. مثال: یک زن جوان رویای دیدن آکواریوم پر از ماهی سفید که بچه دار بودند. در زندگی واقعی او خود را با آرزوی پسر او را دوست داشت با انجام هیچ چیز در مورد آن اشاره کرد. آکواریوم منعکس کننده ناتوانی خود را در انجام هر کاری به جز آگاه بودن از احساسات خود را در حالی که انجام هیچ اقدام.