بخاری

رویای در مورد بخاری نماد تمایل به استفاده از چیزی و یا کسی را به زندگی خود را احساس کمتر وحشتناک است. عادات شما باید برای تبدیل شدن به راحت تر در طول یک وضعیت احساسی سرد و یا بی احساس. افزایش گرما، تغذیه، راحتی از یک وضعیت. متناوبا, بخاری می تواند به اشتراک گذاری عشق منعکس, و یا با دیگران محبت. کمک به ایجاد یک زمان بد راحت تر برای شخص دیگری. ایجاد یک وضعیت و یا رابطه مهمان نواز تر.